Karen Khachikyan

Karen Khachikyan se narodil v roce 1970 v Jerevanu v Arménii. Už od dětství rád maloval. Ve třech letech byl se svými rodiči na návštěvě u svého strýce Varužana. Ten poprosil všechny děti, aby namalovaly nějaké zvíře - třeba koně. Nikdo z dětí si ale netroufnul, jenom Karen vzal do ruky tužku a začal kreslit. Od té doby to doma neustále zkoušel a ve chvíli, kdy mu rodiče koupili vodové barvy, maloval už každý den. V sedmi letech se zúčastnil Výstavy obrazů talentovaných dětí v Jerevanu a získal první místo.

Ukázka obrazů Ukázka obrazů Ukázka obrazů Ukázka obrazů Ukázka obrazů

Navštěvoval dětský umělecký kroužek Henrika Igityana. Po nějaké době už maluje podle své fantazie a představivosti, a to olejem. Navštěvoval také ateliér Andranika Mirzoyana, který byl členem sdružení malířů Arménie.

Nejvíce ho baví Impresionismus a Postimpresionismus, a proto se v jeho obrazech často setkáváme s motivy J.Sorolla, Anders Zorn, Van Gogha, Moneta, Renoira či Sisleyho. Jeho životním heslem je: „Ani den bez umění a malířství“. Jeho návraty k plátnu mu poskytují možnost předávat své výtvarné pocity ostatním. Občas je svými emocemi pohlcen natolik, že maluje prsty. Procítí tak plátno co nejvíve. Dnes se obrazy Karena Khachikyana nachází v soukromých sbírkach v Arménii, Španělsku, Americe, Izraeli, České republice, na Kypru a v Rusku. Karen Khachikyan dnes žije a maluje v Izraeli. Je ženatý a má 3 děti.

Facebook